HØJMESSEN i Sct. Knuds kirke ... med forklaringer - læs her

Har du brug for en at tale med ... da benyt:

  • enten sognepræsten Flemming Mose Lauridsen, mail fml@km.dk eller tlf 5695 3295
  • eller nettet:

--------------------------------------------------------

 

JULEHJÆLP
De familier, der er særligt økonomisk trængt, har mulighed for at søge julehjælp i sognet. Hjælpen består af naturalier i form af en købmandskurv med forskellige madvarer.
Skriftlig ansøgning med oplysning om bl.a. telefonnummer skal sendes til sognepræst Flemming Mose Lauridsen senest fredag den 26. november. 
 

 

Sæt kryds X: KIRKEMORGENMAD/FROKOST
Kom og vær med i fællesskabet i sognegården med kirkemorgenmad søndag den 17. oktober kl. 9.00 - 10.15  OG kirkefrokost søndag den 5. december kl. 12. Ingen tilmelding. Alle er velkommen.

 

JULEKONCERT
Søndag den 28. november kl. 19.00 i kirken. Julekoncert med Maj-Britt Dørken og Hans Jørn Østerby.

 

"SYNG JULEN IND"
Torsdag den 9. december kl. 19.00 i Knudsker Sognegård. En aften med vores organist og kirkesanger med fællessang som  forberedelse til advents- og juletiden. Gløgg og æbleskiver.

 

 

 

GUDSTJENESTER / ANDAGTER PÅ PLEJECENTER SNORREBAKKEN
Det grå hus - v. sognepræsterne Flemming Mose Lauridsen og Pernille Bolø
Alle onsdage kl. 10.30
 
Det gule hus - v. sognepræst Laura Cæcilie Jessen
Sidste fredag i måneden kl. 11.00
 

Det røde hus - v. sognepræst Laura Cæcilie Jessen
Sidste fredag i måneden kl. 10.30
 
Det hvide hus - v. sognepræst Elon Lauterlein
Torsdage i ulige uger kl. 10.30
 

 

Knudskers Mandeklub NYT!!! 
Lørdag den 20. november kl. 14.30 samles Mandeklubben - og "det' kun for mænd!"
Vi samles til bowling, derefter spisning og is i sognegården og drøftelse af et aktuelt emne under ledelse af præsten.
Tilmelding nødvendigt - se våbenhuset!
Næste samling bliver lørdag den 19. mars 2022.


 

 

Bibelstudiekredse:

Der er tre bibelstudiekredse: de ”voksne”, en kvinde gruppe og dem, der har fulgt et alpha-kursus.

Torsdagsbibelstudiekredsen - Gruppen mødes en gang om måneden på torsdage kl. 14.30 og er aldersmæssigt for de ”voksne”. Gruppen ledes af sognepræst Flemming Mose Lauridsen, tlf. 5695 3295. Nye er hjertelig velkommen. 

Kvinde gruppen - Vi mødes i private hjem en gang om måneden. Nye piger er velkomne. Kontaktperson: Oddrun Rønne, tlf. 2629 2885.

Alpha Bibelstudiekreds - Gruppen samles ca. én gang om måneden, gerne på torsdage kl. 18.00. Nye er hjertelig velkomne. Ring gerne i forvejen, da vi altid begynder med fællesspisning. Kontaktperson: Palle Kure, tlf. 2344 1373.

Ingen af os ved alt, hvad der er værd at vide om kristendom. Alle kan stadig opdage noget nyt i bibelen. Derfor er det godt at få et større kendskab til de bibelske tekster. Og sker det sammen med andre, kan man glæde sig sammen over dette. Et Alpha-kursus i kristendom er typisk for dem, der gerne vil vide mere om de fundamentale ting i den kristne tro.